Võtke meiega ühendust

LINAK® privaatsuspoliitika

 

Täname, et loete meie privaatsuspoliitikat. Hindame teie privaatsust ja soovime selle privaatsuspoliitika kaudu anda teile teavet meie kogutavate isikuandmete kohta ja selle kohta, kuidas ja miks me isikuandmeid kogume, kuidas me neid kasutame, kellega me neid jagame ning missugused on teie õigused andmesubjektina.

Soovitud teabe kiiremaks leidmiseks oleme jaganud selle privaatsuspoliitika peatükkideks kõige tavalisemate kokkupuuteviiside järgi, mis teil võib olla ettevõttega LINAK, kui andmete töötleja/haldajaga. Teie situatsioon võib kuuluda enam kui ühe peatüki käsitlusalasse. Sellistel juhtudel kehtib teile igas vastavas peatükis esitatud teave.

Käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma ettevõtte LINAK töötajate isikuandmeid, värbamisportaali kaudu tööle kandideerijate isikuandmeid ega isikuandmeid, mis on seotud muude suhetega, mille suhtes kehtivad eraldi privaatsuspoliitikad (mida kohaldatakse).

Palume teil meile mitte saata tundlikke isikuandmeid, näiteks rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste arvamuste, religiooni või muude tõekspidamiste, tervise, biomeetria või geneetiliste tunnuste, kriminaalse tausta või ametiühingusse kuulumise kohta. Me ei kogu teilt selliseid andmeid, v.a juhul, kui annate meile selleks oma nõusoleku või kui meil on neid vaja koguda õiguslike nõuete täitmiseks.

Meie ettevõte, sellega seotud teenused ja sellega seotud veebilehed ei ole mõeldud laste ligitõmbamiseks.

Meist
LINAK Group on rahvusvaheline ettevõte, mis tegeleb elektriliste lineaarsete aktuaatorite süsteemide projekteerimise ja tootmisega. LINAK A/S asub Taanis Guderupis ning on oma tütarettevõtete või edasimüüjate kaudu esindatud üle 30 riigis üle kogu maailma. Siin saate tutvuda LINAK kontserni kuuluvate ettevõtetega: ettevõtte LINAK tütarettevõtted ja edasimüüjad kogu maailmas.

Seda veebisaiti haldab LINAK A/S. LINAK A/S on enamikul juhtudel teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui teie andmeid kogutakse või töödeldakse kliendi või turustusmaterjalide saaja rollis, on koos ettevõttega LINAK A/S ettevõtte ühine andmetöötleja LINAK kohalik tütarettevõte.

Meie kontaktandmed on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika lõpus.

 

Ettevõtte LINAK kogutavad isikuandmed - mis, kuidas ja miks

 

Veebilehe külastajad
Kui külastate meie veebisaiti/-saite, kogume me automaatselt teie isikuandmeid. Kogutud isikuandmete hulka kuuluvad:

 • teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja platvorm, brauseri tüüp, sirvimistegevus ja muud andmed selle kohta, kuidas te meie veebilehega suhtlete, näiteks klõpsamised ettevõtte LINAK reklaamidele enne jõudmist meie veebilehele ja/või kontaktivormide juurde.
 • Meie kontaktivormidesse sisestatud andmed, nagu e-posti aadress, nimi, telefoninumber, geograafiline piirkond, ja muu teie päringus esitatud teave.
 • Küsitlus ja kliendirahulolu, näiteks vastused küsitlustele.

Kogume veebisaidi külastajatelt isikuandmeid küpsiste abil. Niisuguste andmete kogumise ulatus oleneb sellest, mis tüüpi küpsiste kasutamisega olete nõustunud (turundus-, statistika- ja eelistuste küpsised). Lisateavet leiate meie küpsiste kasutamise deklaratsioonist.

Kasutame oma toodete huvipõhist reklaamimist. Kui nõustute meie veebisaidi külastamise ajal ettevõtte LINAK turundusküpsistega, võite erinevatel muudel platvormidel näha ettevõtte LINAK reklaame. Töötleme veebisaidi külastajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie veebisaidi ja teenuste toimimise ja külastajakogemuse tagamiseks, parandamiseks ja optimeerimiseks.
 • Anonüümsete tagasiside- ja kasutusandmete kogumiseks, et mõista paremini meie veebisaidi külastajaid ning pakkuda paremaid ja isikupärastatud veebiteenuseid.
 • Turvalisuse parandamiseks, võimaliku rämpsposti blokeerimiseks ja tehniliseks hoolduseks.
 • Statistika jaoks.
 • Kohandatud reklaami pakkumiseks (kui nõustutakse turundusküpsistega). Meie ja meie reklaamipartnerid kasutavad sotsiaalmeedia jälgimisvahendeid, näiteks Facebooki pikslit ja LinkedIni pikslit.
 • Meile kehtida võivate õiguslike kohustuste täitmiseks.

ReadMoreButton

 

Turundusmaterjalide saajad
Kui olete tellinud LINAK turundusmaterjalid, kogume isikuandmeid, mida kasutame teile uudiste, informatsiooni, sündmuste ja pakkumiste saatmiseks, et parandada ja isikupärastada teie kogemust LINAK turundusmaterjalide saajana.

Lisaks võime mõnedes riikides vastavalt kohaldatavatele kohalikele õigusaktidele saata teile turundusmaterjale, ilma et oleksite sellise turundusmaterjali tellinud, kuid teil on alati võimalus sellisest suhtlusest tellimuse tühistamise teel loobuda.

Ettevõtte LINAK nendel eesmärkidel kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on järgmised:

 • Isikuandmed, näiteks teie nimi ja keele-eelistused.
 • Kontaktandmed, näiteks (töö)aadress, geograafiline piirkond, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Tööga seotud teave, näiteks teie tööstusharu, roll, tööandja ja huvipakkuvad valdkonnad.
 • Teave meiega suhtluse kohta, näiteks teie nõusolek turundusmaterjalide saamiseks, turundusalaste jõupingutuste tõhusus, turunduseelistused, tooteotsingud ja huvid ning teave müügikülastuste, ürituste või ärimessidel osalemise kohta.
 • Teave loosimistel ja võistlustel osalemise kohta.
 • Tegevus asjakohastel kolmandate isikute platvormidel, näiteks sotsiaalmeedias (sotsiaalmeedias / küpsiste kohta antud nõusolekute/sätete kohaselt).
 • Uuringute ja kliendirahulolu kohta käivad andmed, näiteks vastused küsitlustele (kui need ei ole anonüümsed), ettevõttele LINAK või ettevõtte LINAK töötajatele antud tagasiside.
 • Turundusteenuste optimeerimine, näiteks klientide vajaduste analüüsimine reklaami suunamiseks või lisatoodete kohta informatsiooni pakkumiseks.
 • Tugiteenuste optimeerimine ja arendamine.
 • Seaduslike kohustuste, näiteks turundus- ja andmekaitseseaduste järgimine.

ReadMoreButton

 

Kliendid
Kui olete ettevõtte LINAK klient või töötate ettevõttes, mis on ettevõtte LINAK klient, kogume isikuandmeid, mida kasutame teie ja teie tööandja varustamiseks asjakohase teabega ettevõtte LINAK ja ettevõtte LINAK toodete kohta, tellimuste ja nõuete töötlemiseks ning muudel ärisuhtega seotud eesmärkidel.

Ettevõtte LINAK nendel eesmärkidel kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on järgmised:

 • Isikuandmed, näiteks teie nimi ja keel.
 • Kontaktandmed, näiteks teie tööaadress, geograafiline piirkond, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Tööga seotud teave, näiteks teie tööstusharu, roll, tööandja ja huvipakkuvad valdkonnad.
 • Müügiga seotud teave (kui selline teave sisaldab isikuandmeid), näiteks e-kirjavahetus, teave müügivisiitide kohta ja osalemine ettevõtte LINAK üritustel, ostu-/tellimuse teave eeloleva ja tehtud tellimuste kohta, hinnapakkumised, tarneaadressid, allahindlused ja stiimulid.
 • Tooteteave (kui selline teave sisaldab isikuandmeid), näiteks tooteteave, andmelehed ja garantiinõuded.
 • Klienditoega seotud teave, näiteks e-kirjavahetus, telefonikõnede ajal tehtud märkused ja kontaktivormidesse sisestatud andmed.
 • Kliendiga seotud tehingu- ja finantsteave (kui selline teave sisaldab isikuandmeid), näiteks arveldusandmed, pangaandmed ja krediidiagentuuride andmed.
 • Andmed ettevõtte LINAK külastuste kohta (ulatuses, mida on ettevõttele LINAK esitatud või mida LINAK on korraldanud), näiteks külastajate registreerimine ja reisidokumendid.
 • Uuringu- ja kliendirahulolu andmed (kui need pole anonüümsed), näiteks ettevõttele LINAK esitatud vastused küsitlustele ja tagasiside.

Eespool nimetatud isikuandmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane kliendisuhete ning ettevõttega LINAK suhtlemise jaoks. Põhireeglina kogume teie andmeid otse teilt või teie tööandjalt, kui need esitatakse toodete tellimise raames või muul viisil ärisuhte osana.

Kasutame asjakohaseid isikuandmeid, et tagada isikupärastatud kliendisuhe, mis lähtuks teie eelistustest ja suhtlusest ettevõttega LINAK. Peale selle kasutame asjakohaseid isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendisuhete haldamine, nt käimasoleva kliendisuhte jälgimine, analüüsimine, haldamine ja toetamine.
 • Turundus- ja müügitegevuste optimeerimine.
 • Suhtlemise eesmärgil.
 • Kliendiga lepinguliste suhete planeerimine, teostamine ja haldamine.
 • Õiguslike kohustuste täitmine, näiteks seoses ekspordikontrolli ja sanktsioonide skriinimisega.

ReadMoreButton

 

Ettevõtte LINAK digitaalsete pakkumiste ärikasutajad
LINAK pakub oma klientidele erinevaid digitaalseid pakkumisi, mille hulka kuuluvad tarkvararakendused (äpid), digitaalsed tooteplatvormid jms.

Juhime tähelepanu, et kui olete ettevõtte LINAK digitaalsete pakkumiste eraisikust/professionaalist lõpptarbija, peaksite tutvuma peatükiga „Ettevõtte LINAK tarkvararakenduste (äppide) lõppkasutajad“. Oma digitaalsete pakkumistega soovime oma toodetega seotult pakkuda paremaid kliendikogemusi ja võimalusi. Mõnede, kuid mitte kõigi digitaalsete pakkumistega seoses töödeldakse isikuandmeid. Mõnede meie digitaalsete pakkumistega seoses salvestatakse ja töödeldakse andmeid ainult teie seadmes ning neid ei jagata ettevõttega LINAK ega teiste kolmandate isikutega. Täpsemat teavet kohaldatava digitaalse pakkumisega seotud andmetöötluse kohta leiate privaatsuspoliitikast ja kohaldatava digitaalse pakkumise kasutustingimustest.

 • Kogutud isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada järgmist:
 • Isikuandmed, näiteks nimed, kasutaja ID/sisselogimisandmed, parool ja keele-eelistused.
 • Kontaktandmed, näiteks teie tööaadress, telefoninumber, e-posti aadress ja geograafiline asukoht.
 • Digitaalse pakkumise kasutamine, näiteks teie suhtlus funktsioonidega, toote ühenduvus ja tegevus, jõudlus- ja diagnostikaandmed ning statistika, seadme tüüp, operatsioonisüsteem, eelistused ja salvestatud funktsioonid.
 • Asukohaandmed (nt ühenduvus Bluetooth®-iga).

Eespool nimetatud andmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane digitaalsete pakkumiste kasutamise jaoks. Kogume andmeid otse teilt ja/või teie digitaalsete pakkumiste kasutamise kaudu.

ReadMoreButton

 

Ettevõtte LINAK digitaalsete pakkumiste lõppkasutajad
LINAK pakub lõppkasutajale parema kasutajakogemuse pakkumiseks mõnede oma toodete jaoks digitaalseid lahendusi, näiteks tarkvaraprogramme, tarkvararakendusi (äppe) ja digitaalseid tooteplatvorme („digitaalseid pakkumisi“). Mõnede, kuid mitte kõigi digitaalsete pakkumistega seoses töödeldakse isikuandmeid.

Lisaks salvestatakse ja töödeldakse mõnede meie digitaalsete pakkumistega seoses andmeid ainult teie seadmes ning neid ei jagata ettevõttega LINAK ega teiste kolmandate isikutega. Täpsemat teavet kohaldatava digitaalse pakkumisega seotud andmetöötluse kohta leiate privaatsuspoliitikast ja digitaalse pakkumise kasutustingimustest.

Kogutud isikuandmete hulka võivad kuuluda järgmised andmed:

 • Isikuandmed, näiteks nimed, kasutaja ID/sisselogimisandmed, parool ja keele-eelistused.
 • Kontaktandmed, näiteks teie aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja geograafiline asukoht.
 • Rakenduse kasutamine, näiteks teie suhtlus funktsioonidega, toote ühenduvus ja tegevus, jõudlus- ja diagnostikaandmed ning statistika, seadme tüüp, operatsioonisüsteem, eelistused ja salvestatud funktsioonid.
 • Asukohaandmed (nt ühenduvus Bluetooth®-iga).

Ülaltoodud andmed kogutakse ainult ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane meie digitaalsete pakkumiste kasutamiseks. Kogume andmeid otse teilt ja/või teie digitaalsete pakkumiste kasutamise kaudu.

ReadMoreButton

 

Tarnijad
Kui töötate ettevõttes, mis on ettevõtte LINAK tarnija, võime koguda isikuandmeid meie ärisuhte kohta.

Ettevõtte LINAK nendel eesmärkidel kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on järgmised:

 • Isikuandmed, näiteks teie nimi ja keele-eelistused.
 • Kontaktandmed, näiteks teie tööaadress, geograafiline piirkond, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Tööga seotud teave, näiteks teie tööstusharu, roll ja tööandja.
 • Tarnijaga seotud teave (kui selline teave sisaldab isikuandmeid), näiteks e-kirjavahetus, tooteteave, teave tellimuste kohta ja garantiinõuded.
 • Tarnijaga seotud tehingu- ja finantsteave (kui selline teave sisaldab isikuandmeid), näiteks arveldusandmed, pangaandmed ja krediidiagentuuride andmed.

Eespool nimetatud andmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane meie ärisuhete jaoks ning teie suhtluse jaoks ettevõttega LINAK. Põhireeglina kogume teie andmeid otse teilt või teie tööandjalt, kui need esitatakse toodete tellimise raames või muul viisil ärisuhte osana.

Kasutame asjakohaseid isikuandmeid meie ärisuhte igapäevaseks toimimiseks, muu hulgas järgmiste valdkondade jaoks:

 • Arvete planeerimine, administreerimine ja käsitlemine.
 • Õigusaktidele vastavuse tagamine, näiteks seoses ekspordikontrolli ja sanktsioonide skriinimisega.
 • Lepinguliste kohustuste haldamine ja täitmine.

ReadMoreButton

 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
LINAK töötleb isikuandmeid ainult õiguspärastel eesmärkidel ja tingimusel, et nende töötlemiseks on olemas õiguslik alus. Sellised õiguslikud alused on järgmised:

 • Teie nõusolek töötlemiseks.
 • Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks.
 • Töötlemine on vajalik, et tagada ettvõttele LINAK kohaldatavate õiguslike kohustuste täitmine.
 • Töötlemine põhineb õiguspärastel huvidel ja see töötlemine on piiratud ega kahjusta teid.
 

Kellega jagame isikuandmeid
LINAK võib teie isikuandmeid vajaduse korral jagada eespool kirjeldatud eesmärkidel. Võime isikuandmeid jagada järgmiselt:

 • Ettevõttesiseselt LINAK Groupis.
 • Ettevõtte LINAK äripartneritele, näiteks müügi- ja turunduspartneritele, digitaalsete pakkumiste ja asjade interneti alastele partneritele, logistikapartneritele jms.
 • IT-teenuste pakkujatele ja andmetöötlejatele, kes tegutsevad ettevõtte LINAK nimel, pakkudes näiteks veebimajutusteenuseid, IT-tuge, pilveteenuseid jms.
 • Ettevõtte LINAK konsultantidele ja nõuandjatele.
 • Muudele volitatud kolmandatele isikutele, kellel võib olla vaja vastavalt kehtivatele seadustele isikuandmetele juurde pääseda või neid salvestada.

LINAK ei müü teie isikuandmeid kunagi ega jaga neid tahtlikult volitamata kolmandate isikutega.

 

Sotsiaalmeedia platvormid
Sotsiaalmeedia platvormidel toimuvate tegevuste optimeerimiseks kasutame selliseid vahendeid nagu potentsiaalsetele klientide leidmise reklaam ja Facebooki kohandatud publikud, mis tähendab, et me maksame selle eest, et platvormid aitaksid meil leida sobivaid isikuid, kellele suunata oma reklaami ja muud turunduslikku sisu. Reklaami suunamise kriteeriumid määrab kas ettevõte LINAK või sotsiaalmeedia platvorm. Sellistel sponsoreeritud ja sihitud reklaamidel on märge „Sponsoreeritud“. Kui suhtlete meie postitustega, märgime selle üles.

 

Isikuandmete edastamine
Teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada teistesse riikidesse. Andmete edastamisel teistesse riikidesse tagame väga hoolikalt vastavuse kohaldatavate andmekaitseseadustega ja muudele kohalikele nõuetega.

 

Profiili loomine
Kui meil on õiguslikult lubatud, võime kasutada profiili teile isikupärastatud sisu ja suhtluse pakkumiseks. See võib hõlmata muu hulgas isikustatud reklaame ja muid turundusmaterjale, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda.

Võimaluste piires muudame analüüside ja statistika koostamisel andmed anonüümseks ja koondame need.

 

Isikuandmete säilitamine
Ettevõttes LINAK säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, ja mitte kunagi kauem kui kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud. Mõnel juhul võib LINAK olla kohustatud kehtivate õiguslike nõuete täitmiseks andmeid säilitama kauem, kui see on kogumise eesmärgi täitmiseks vajalik. Mõnedel juhtudel säilitame andmeid kustutamise asemel anonüümsel kujul statistilistel eesmärkidel.

 

Kuidas teie andmeid kaitseme
Oleme rakendanud sobivaid tehnilisi ja operatiivseid turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku, rikkumise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid vaadatakse regulaarselt üle, et need sobiksid uue tehnoloogiaga.

Oleme rakendanud isikuandmete kaitsmiseks kirjalikke protseduure ja protsesse ning koolitame oma töötajaid regulaarselt andmekaitse alal.

 

Teie õigused
Teil on teatavad meie töödeldavate isikuandmetega seotud õigused. Need hõlmavad järgmiseid õigusi:

 • Teil võib olla õigus saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse ja kui seda tehakse, on teil õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele. See õigusel on siiski seadusega ettenähtud piirangud, st see ei ole absoluutne.
 • Teil võib olla õigus vaidlustada oma isikuandmete kogumine ja edasine töötlemine, kui töötlemine ei ole õiguslikult nõutav või muul viisil vajalik.
 • Soovi korral kustutab või parandab LINAK mis tahes ebatäpsed või valed andmed.
 • Kui olete andnud ettevõttele LINAK nõusoleku mis tahes isikuandmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist või töötlemist, mis põhineb muul õiguslikul alusel, kui seda on nõusolek.
 • Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele üksusele.
 • Kui usute, et töötleme või oleme töödelnud teie isikuandmeid ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse Taani Andmekaitseinspektorile (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej, 35, 2500 Valby, telefon +45 33 19 32 00 ja dt@datatilsynet.dk või asjakohasele kohalikule järelevalveasutusele.

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta või kui soovite kasutada mõnda ülal kirjeldatud õigustest, võtke meiega ühendust siin või helistades telefoninumbrile +45 73 15 15 15.

 

Meie postiaadress tehniliste päringute jaoks on:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Taani
Attn. Data Protection Manager

Meie postiaadress toimetuslike päringute jaoks on:
LINAK OY
Äyritie 24
FI-01510 Vantaa, Soome
Att. Data Protection Responsible

Muudatused:
Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Kõik uuendused ja muudatused laaditakse üles meie veebisaidile.

Viimati uuendatud:
märts 2022